Make your own free website on Tripod.com

image003.gif

SEKAPUR SIRIH

WELCOME
OBJEKTIF PENUBUHAN
SEJARAH PENUBUHAN
KURSUS
PEMANDANGAN DI KKTM
KENANGAN DI KKTM
MINGGU SUAI KENAL (MSR )
RENUNGKAN BERSAMA
SEKAPUR SIRIH

  

     Bersyukur saya kehadrat Ilahi kerana dengan limpah kurnianya dapatlah saya memberi sepatah dua kata dalam web  ini.

     Terlebih dahulu ingin saya ingin ucapkan jutaan terima kasih kepada sesiapa jua kerana memberi kerjasama kepada saya bagi membina laman web ini.Tanpa sokongan dan penglibatan pelbagai pihak belum pasti web site ini dapat diadakan.

    Disini jua saya ingin memohon maaf jika terdapat kekurangan pada web site ini. Pada mulanya web site ini hanyalah web site peribadi, namun atas dorongan beberapa pihak,web site ini menjadi web site sementara KKTM. Ini kerana KKTM belum mempunyai web site yang rasmi. Saya berjanji akan memusnahkan web site ini jika KKTM Pasir Mas mempunyai web site rasmi . Web site juga bukan untuk projek inovasi..Harap maklum!!!!

     Atas comment beberapa orang keatas web site ini,yang mengatakan web site ini kekurangan gambar pelajar kktm, disini ingin saya menjelaskan bahawa peyebaran gambar sesorang tanpa izin adalah merupakan satu kesalahan. Bagaimana pun saya akan memenuhi jua permintaan mereka dengan menambah gambar aktiviti kktm . Oleh itu ,sesiapa yang wajahnya tersiar dan ingin membuangnya dari web site ini, sila hantar email kepada edy_fendy@yahoo.com .Insyallah gambarnya akan saya keluarkan. 

      Sekian .

 

  

Enter supporting content here