Make your own free website on Tripod.com

image003.gif

OBJEKTIF PENUBUHAN

WELCOME
OBJEKTIF PENUBUHAN
SEJARAH PENUBUHAN
KURSUS
PEMANDANGAN DI KKTM
KENANGAN DI KKTM
MINGGU SUAI KENAL (MSR )
RENUNGKAN BERSAMA
SEKAPUR SIRIH

OBJEKTIF :
Menggalak, membimbing, melatih dan membantu Bumiputera, khususnya di luar bandar, supaya menyertai dengan aktif dalam kegiatan perdagangan dan perindustrian ke arah membentuk masyarakat usahawan Bumiputera yang berdaya tahan, profesional dan kukuh berorientasikan kemahiran teknikal.

HALATUJU :
A) Permulaan
Membekal gunatenaga bumiputera yang mahir dan separa mahir untuk keperluan industri.

B) Masa Kini
Membekal gunatenaga bumiputera yang mahir dan separa mahir selaras dengan perkembangan negara
Menghasilkan usahawan bumiputera dengan memberi galakan, latihan serta bimbingan kepada mereka untuk melibatkan diri secara aktif di dalam industri kecil dan sederhana untuk melahirkan masyarakat perniagaan bumiputera yang kukuh dan dimanik.

C) Masa Akan Datang :
Mengemaskini dan menaikan taraf sedia ada yang sedang berjalan di pusat giat IKM dan IKTM.

Enter content here

Enter supporting content here